Gambar

Cara-cara melakukan tayamum


 Guru sedang menunjukkan cara bertayamum di bahagian tangan...



 Murid sedang melakukan tayamum ke muka..........



    Menipiskan debu tayamum..........



    Menyapu debu tanah ke bahagian tangan...



    Murid-murid sedang melakukan tayamum....